ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Επίθετο Υποψηφίου
Όνομα Υποψηφίου
  
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ν.Γλώσσα
Αρχαία
Ιστορία
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ν.Γλώσσα
Φυσική
Χημεία
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ν.Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.
1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ανθρωπιστικές Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
Συνολικός αριθμός μορίων
 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
Συνολικός αριθμός μορίων
 
3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Συνολικός αριθμός μορίων
 
4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Συνολικός αριθμός μορίων
 
5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής
Συνολικός αριθμός μορίων