ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Επίθετο Υποψηφίου
Όνομα Υποψηφίου
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α΄ Μάθημα Ειδικότητας
Β΄ Μάθημα Ειδικότητας
  
Συνολικός αριθμός μορίων