Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2017
A+ R A-

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ξεκινήσει στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αρχικά μια από τις 

  3 Ομάδες προσανατολισμού:

 •   Ανθρωπιστικών Σπουδών
 •   Θετικών Σπουδών
 •                              Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι 3 ομάδες προσανατολισμού καθορίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα για την Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Διδασκόμενα Μαθήματα

Εξεταζόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών σπουδών

 1. Αρχαία Ελληνικά
 2. Λατινικά
 3. Ιστορία
 4. Λογοτεχνία
 5. Κοινωνιολογία
 1. Αρχαία Ελληνικά
 2. Ιστορία
 3. Ν. Γλώσσα

Θετικών Σπουδών

 1. Μαθηματικά
 2. Φυσική
 3. Χημεία
 4. Βιολογία
 5. ΑΕΠΠ*
 1. Φυσική
 2. Χημεία
 3. Ν. Γλώσσα

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 1. Μαθηματικά
 2. ΑΟΘ**
 3. Ιστορία
 4. ΑΕΠΠ*
 5. Κοινωνιολογία
 1. Μαθηματικά
 2. ΑΕΠΠ
 3. Ν. Γλώσσα
 1. *Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 2. **Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής στην συνέχεια καλείται να διαλέξει ένα ή δύο από τα 5 Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης:

 1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
 2. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 3. Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 4. Επιστήμες της Εκπαίδευσης
 5. Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία από την ομάδα προσανατολισμού τους και να εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα αντίστοιχα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Επιστημονικό πεδίο

Εξεταζόμενο Μάθημα

Ανθρωπιστικών σπουδών

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Λατινικά

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Βιολογία

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Μαθηματικά Γεν

Θετικών Σπουδών

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Μαθηματικά

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Βιολογία

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Ιστορία Γεν

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

ΑΟΘ

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Βιολογία Γεν

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Ιστορία Γεν